Privacy

Ontwerpzaam respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld. Ontwerpzaam maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Er wordt derhalve door ons geen informatie verzameld over bijvoorbeeld uw bezoekgegevens, uw IP-adres of de door u gebruikte browser.

Deze website biedt echter wel de mogelijkheid te reageren, bijvoorbeeld door een brochure of andere informatie aan te vragen. Als u via e-mail reageert, gebruiken wij uiteraard bepaalde gegevens van u (uw naam en adres of e-mailadres) om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Ook hierin respecteren wij uw privacy. De door u verstrekte gegevens zullen door ons slechts worden gebruikt voor de afhandeling van een verzoek. Uw persoonsgegevens worden daarna niet systematisch opgeslagen en niet gebruikt voor verdere referentie of andere doeleinden.

Heeft u vragen met betrekking tot dit privacy statement, neemt u dan contact op met hello@ontwerpzaam.nl.

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Ontwerpzaam alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie ("de Informatie").

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vastgesteld advies. Ontwerpzaam is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van de website, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzettelijk onjuist onderhoud of nalatigheid van de kant van Ontwerpzaam. Vervolgens is Ontwerpzaam niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade resulterend uit fouten of vertraging van het versturen van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s te gebruiken voor elektronische communicatie of het overbrengen van virussen.

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Ontwerpzaam is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy voorwaarden zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of door deze externe websites.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Ontwerpzaam. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Ontwerpzaam in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Ontwerpzaam en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

In het geval dat u ongevraagde informatie en/of ander materiaal plaatst bestaande uit tekst, plaatjes, geluidsfragmenten, software, informatie of anders (“Materialen”) op deze website of dat deze per e-mail of anders aan Ontwerpzaam wordt verstuurd, is Ontwerpzaam gerechtigd deze Materialen volledig en geheel kosteloos te kopiëren en/of commercieel te gebruiken en zit Ontwerpzaam niet vast aan enige verplichting ten opzichte van deze Materialen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Interim grafisch professional

Heb je op korte termijn de behoefte aan een doorgewinterde grafisch professional, maar wellicht slechts op projectbasis of om de pieken in de productie op te vangen? Wil je wèl kunnen beschikken over extra mankracht, maar daarvoor niet direct een arbeidsovereenkomst voor afsluiten? Dan is deze freelancer precies wie je nodig hebt.

 

Meer informatie

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW